บางสิ่ง..

posted on 08 Mar 2017 20:36 by shako in sOMeTiNG

 

สิ่งที่คิดไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น

สิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เป็น..